Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı

robotik-prostat-kanseri-ameliyati

Prostat kanserine erkeklerde çok sık rastlanır. Robotik prostat kanseri ameliyatı, prostatın çıkarılmasında kullanılan minimal invaziv cerrahi prosedürdür.

Prostat, mesanenin hemen altında yer alan ve etrafında önemli yapılar bulunduran bir organdır. Prostat kapsülünün bitişiğinden bulunan sinirler sertleşme fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Ayrıca görevi idrar tutabilmeyi sağlamak olan kas yapıları da prostat dokusuna yakın konumda yer almaktadır. Robotik prostat kanseri ameliyatı, kanserli dokunun çıkarılması sırasında, prostata yakın olan bu yapıların zarar görmemesini sağlamaktadır. Cerrahın buradaki asıl amacı prostatı çıkarırken geride kanserli hiçbir doku bırakmamak olmalıdır. Bu sayede sinirler korunarak cinsel fonksiyonların devamı sağlanabilir ve idrar tutmayı sağlayan yapılara zarar verilmemesi sağlanabilir.

Robotik Cerrahi Prostat Kanseri Ameliyatı

Robotik cerrahi prostat kanseri ameliyatında kullanılan robotik cerrahi sisteminde 4 adet robot kolu bulunmaktadır. Bu kollardan birisinde ameliyat bölgesini görüntülemeye yarayan 3 boyutlu bir kamera bulunmaktadır. Diğer 3 kolda bulunan cerrahi enstrümanlar sayesinde cerrahın ameliyatı yapması kolaylaşmaktadır.

Robotik prostat kanseri ameliyatlarında hastanın göbek bölgesine boyutları 8-12 mm olan minimal kesiler açılarak robotik kollar karın içerisine yerleştirilir ve ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası kanserli prostat özel bir poşet içerisine konulur ve minimal kesilerden birisi genişletilerek buradan vücut dışına çıkarılır. Robotik prostat ameliyatları bu aşamalarla gerçekleştirilir ve hastalar erken dönemde normal yaşantılarına dönebilirler.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı Cinsel Fonksiyonları Etkiler Mi?

Prostat vücut içerisinde bulunduğu konum açısından çok önemlidir. Prostat kapsülünün hemen yanında bulunan sinirler ereksiyonu sağlamaktadır. Prostat’daki kanserli doku çıkarılırken bu sinirlere zarar verilmemesi çok önemlidir. Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatlarında bu sinirler oldukça yüksek oranlarda korunduğu için bu yöntemle yapılan ameliyatlar cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkilememektedir. Hastalar erken dönemde cinsel fonksiyonlarına geri dönüş kazanabilmektedirler.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatının Faydaları

Robotik sistemle gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatlarının hastalar açısından faydaları şu şekilde sıralanabilir;

  • Daha az ağrı
  • Daha az kan kaybı
  • Daha düşük komplikasyon riski
  • Daha iyi estetik sonuçlar
  • Daha kısa hastanede kalış süresi
  • Kanserden kurtulmada daha başarılı sonuçlar
  • İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların korunması
prostat ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir