prostat ameliyatı iletişim
Rezum (Su Buharı) ile Prostat Ameliyatı

Rezum (Su Buharı) ile Prostat Ameliyatı

Erkeklerde sıkça karşılaşılan prostat büyümesi, idrar yapmayı zorlaştıran bir durumdur. Ancak, Rezum terapisi, benign prostat hiperplazisi (BPH) için etkili ve minimal invaziv bir tedavi sunmaktadır. Bu teknoloji, su buharını kullanarak büyümüş prostat dokusunu küçültür ve TURP, Plasmakinetic TURP ve HoLEP…

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA)

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA)

Prostatın transüretral iğne ablasyonu (TUNA), prostat dokusunun işeme kanalını kapatan parçalarını yok etmek için ısı enerjisini kullanan endoskopik (kapalı) bir yöntemdir. Prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. TUMT’ in amacı prostat hacmini…

Prostatik Üretral Lift

Prostatik Üretral Lift

Prostatik Üretral Lift (PUL) amacı: İşeme kanalını kapatan prostat dokularını sıkıştırıp işemeyi rahatlatmak ve semptomları iyileştirmektir. Prostatik Üretral Lift (PUL) Nasıl Yerleştirilir? Prostatik üretral lift (PUL) lokal anestezi altında yapılabilen endoskopik (kapalı) yeni bir yaklaşımdır. Eğer işeme kanalını prostatın yan…

Prostatik Stentler Fiyatları

Prostatik Stentler Fiyatları

Prostatik  stentler  idrar akışını sağlamak için üretra açıklığını sağlarlar.  Prostat içine işeme kanalını kapatan kısımların arasına konulan ve idrarın içinden geçmesini sağlayan metal borucuklardır. Prostatik stentler, prostat ameliyatı için uygun olmayan erkekler (anestezi alamayan) için önerilir. Kalıcı sonda yerine kullanılırlar….