Prostat Kanseri Evreleri (TNM Evrelemesi)

Evre 4 Prostat Kanseri Kurtulma Şansı

Prostat kanseri evreleri, kanserin prostatta nerede ve ne derece yayıldığını anlatır. Kanser evrelemesinde TNM evreleme sistemi kullanılmaktadır. Evreleme sistemi kanserin hangi hücrede başladığını ve nerelere yayıldığını gösterir. Hekimler prostat kanserini evrelendirmek için Gleason sistemini kullanırlar.

TNM Sistemi ile Prostat Kanseri Evreleri

TNM evreleme sistemi, doktorların prostat kanseri evrelerini oluştururken kullandıkları en yaygın yoldur. TNM evreleme sisteminin baş harflerinde ki; T harfi Tumour (Tümör), N harfi Node (Düğüm) ve M harfi de Metastasis (Metastaz) anlamına gelmektedir.

Tümör (T)

Tümörün boyutunu (kanser alanı) açıklar. Prostat kanserinde 4 ana kanser büyüklüğü aşaması vardır: T1 – T4

 • T1: Kanserin bir taramada görülemeyecek kadar küçük olduğu veya prostat muayenesi sırasında hissedilebildiği anlamına gelir. T1a, T1b ve T1c’ye bölünmüştür.
 1. T1a, kanserin çıkarılan dokunun% 5’inden daha azında olduğu anlamına gelir. Cerrahınız beklenmedik bir şekilde başka nedenlerden dolayı yapılan ameliyat sırasında T1a kanserleri bulur.
 2. T1b, kanserin çıkarılan dokunun% 5 veya daha fazlasında olduğu anlamına gelir. Cerrahınız beklenmedik bir şekilde diğer nedenlerle yapılan ameliyat sırasında T1b kanserleri bulur.
 3. T1c kanserleri biyopsi ile, örneğin yüksek PSA seviyesi ile bulunur.
 • T2: Kanserin tamamen prostat bezinin içinde olduğu anlamına gelir. T2a, T2b ve T2c’ye bölünmüştür.
 1. T2a, kanserin prostat bezinin bir tarafının sadece yarısında olduğu anlamına gelir.
 2. T2b, kanserin prostat bezinin bir tarafının yarısından fazlasında olduğu, ancak her iki tarafının da olmadığı anlamına gelir.
 3. T2c, kanserin her iki tarafta da olduğu, ancak hala prostat bezinin içinde olduğu anlamına gelir.
 • T3: Kanserin prostat bezinin kapsülünü kırdığı anlamına gelir. T3a ve T3b’ye ayrılmıştır.
 1. T3a, kanserin prostat bezinin kapsülünü kırdığı anlamına gelir.
 2. T3b, kanserin sperm taşıyan tüplere (seminal veziküller) yayıldığını gösterir.
 • T4: Kanserin arka geçit, mesane veya pelvik duvar gibi yakındaki diğer vücut organlarına yayıldığı anlamına gelir.

Düğüm (N) 

Kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını açıklar. N0 ve N1’e bölünür.

 • N0, yakındaki lenf düğümlerinin kanser hücresi içermediği anlamına gelir
 • N1, prostat yakınındaki lenf düğümlerinde kanser hücreleri olduğunu gösterir.

Metastaz (M)

Kanserin vücudun farklı bir bölgesine yayılmış olup olmadığını açıklar. M0 ve M1 – 2 metastaz aşaması vardır.

 • M0, kanserin vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmadığı anlamına gelir.
 • M1, kanserin vücudun diğer bölümlerine pelvis dışında yayıldığı anlamına gelir. M1a, M1b ve M1c’ye bölünür.
 1. M1a, pelvis dışındaki lenf düğümlerinde kanser hücreleri olduğu anlamına gelir
 2. M1b, kemikte kanser hücreleri olduğu anlamına gelir
 3. M1c, vücudun diğer bölümlerinde kanser hücreleri olduğunu gösterir.
prostat ameliyatı iletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir