Holmium Lazer ile Prostat Enükleasyonu (Holep)

Holmium Lazer ile Prostat Enükleasyonu (Holep)

Holmium lazer ile Prostatın enükleasyonu (HOLEP) ne zaman düşünmeliyim? Prostat büyümesinde HOLEP yöntemi nedir sorusu sık sık akıllara gelmektedir. HOLEP ameliyatı büyük prostatı olan hastaları endoskopik olarak tedavi ettiğimiz; açık cerrahiye alternatif olarak ortaya çıkan bir cerrahi yöntemdir. Prostat büyüklüğünüz…

Robotik Cerrahi ile Prostat Ameliyatı

Robotik Cerrahi ile Prostat Ameliyatı

Robotik basit prostatektomi ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi için yapılan kapalı bir ameliyattır. Hastanın karnına göbeğin alt kısmından 5 adet trokar yerleştirilir. Büyük prostatlarda (>100-120 gram) işeme hızını iyileştirmesi açısından TURP‘den daha iyi sonuçlara sahiptir. Robotik cerrahi ile prostat ameliyatı…

Laparoskopik Prostat Ameliyatı

Laparoskopik Prostat Ameliyatı

Laparoskopik basit prostatektomi, ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi için yapılan bir ameliyattır. Hastanın karnına göbeğin alt kısmından 4 adet trokar yerleştirilerek yapılan kapalı bir ameliyattır. Büyük prostatlarda (>100-120 gram) işeme hızını iyileştirmesi açısından TURP‘ den daha iyi sonuçlara sahiptir. Laparoskopik…

Açık Cerrahi ile Prostat Ameliyatı

Açık Cerrahi ile Prostat Ameliyatı

Basit prostatektomi, karına göbeğin alt kısmından penis köküne doğru bir kesi ile yapılan açık ameliyattır. Büyük prostatlarda (>100-120 gram) işeme hızını iyileştirmesi açısından TURP‘ den daha iyi sonuçlara sahiptir. Açık cerrahi ile prostat ameliyatı ne zaman düşünülür? Prostat büyüklüğü 100-120…

KTP Lazer ile Prostat Buharlaşması (Greenlight Lazer)

KTP Lazer ile Prostat Buharlaşması (Greenlight Lazer)

Prostatın Greenlight lazerle buharlaştırılmasını ne zaman düşünmeliyim? Prostatınız 80 gramdan küçükse, KTP (greenlight) lazerle buharlaştırma bir seçenek olabilir. Buharlaşma çok az kan kaybına neden olduğundan, özellikle ameliyat sırasında kan sulandırıcı ilaçlarını (aspirin, kumadin, plavix, vb.) almak zorunda olan erkekler için…

Diod Lazer ile Prostat Buharlaştırma

Diod Lazer ile Prostat Buharlaştırma

Prostatın Diod lazerle buharlaştırılmasını ne zaman düşünmeliyim? Prostatınız 80 gramdan küçükse, Diod lazerle (kırmızı ışık lazer) prostat buharlaştırması bir seçenek olabilir. Lazer ile buharlaşmatırma çok az kan kaybına neden olduğundan, özellikle ameliyat sırasında kan sulandırıcı ilaçlarını (aspirin, kumadin, plavix, vb.)…

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA)

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA)

Prostatın transüretral iğne ablasyonu (TUNA), prostat dokusunun işeme kanalını kapatan parçalarını yok etmek için ısı enerjisini kullanan endoskopik (kapalı) bir yöntemdir. Prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. TUMT’ in amacı prostat hacmini…

Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT)

Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT)

Prostat transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT), prostat dokusunun işeme kanalını kapatan parçalarını yok etmek için mikrodalga enerjisini kullanan endoskopik (kapalı) bir yöntemdir. Prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. TUMT’ in amacı prostat hacmini…

Prostatik Üretral Lift

Prostatik Üretral Lift

Prostatik Üretral Lift (PUL) amacı: İşeme kanalını kapatan prostat dokularını sıkıştırıp işemeyi rahatlatmak ve semptomları iyileştirmektir. Prostatik Üretral Lift (PUL) Nasıl Yerleştirilir? Prostatik üretral lift (PUL) lokal anestezi altında yapılabilen endoskopik (kapalı) yeni bir yaklaşımdır. Eğer işeme kanalını prostatın yan…

Prostatik Stentler Fiyatları

Prostatik Stentler Fiyatları

Prostatik  stentler  idrar akışını sağlamak için üretra açıklığını sağlarlar.  Prostat içine işeme kanalını kapatan kısımların arasına konulan ve idrarın içinden geçmesini sağlayan metal borucuklardır. Prostatik stentler, prostat ameliyatı için uygun olmayan erkekler (anestezi alamayan) için önerilir. Kalıcı sonda yerine kullanılırlar….