Radikal Retropubik Prostatektomi (RRP)

Radikal-Retropubik-Prostatektomi

Radikal retropubik prostatektomi yönteminde, cerrah göbek altından 8-10 cm’lik bir kesi (insizyon) yaparak, prostatı ve meni keseciklerini çevre dokulardan ayırıp tümüyle çıkarır.

Radikal Retropubik Prostatektomi Nasıl Yapılır ?

Radikal retropubik prostatektomi, iyi huylu büyüme nedeniyle yapılan ameliyattan tümü ile farklıdır. Bu cerrahide prostatın sadece büyümüş yada tümör saptanmış kısımları değil, tümü yakın çevresi ile birlikte çıkartılır. Erkeklerin ereksiyon olabilmeleri için gereken kuvernöz sinirler, dikkatli bir ameliyat sırasında çoğu zaman korunabilir. Pelvis (leğen) bölgesi lenf düğümleri de, kanserin prostatın dışına yayılıp yayılmadığını görmek ve hastalığı evrelemek için bazan çıkartılır. Ameliyat, mesanenin üretraya tekrar ağızlaştırılması ile tamamlanmış olur. Ardından penisten mesaneye bir sonda takılarak, bölgenin idrarla teması kesilip, iyileşmesi sağlanır.

Hastaların çoğu ameliyattan 3-4 gün sonra, sonda takıla halde taburcu olurlar. Sonda, ameliyattan genellikle 7 ila 10 gün sonra çıkartılır. İşlerinin niteliğine göre hastalar genellikle ameliyattan 2 ila 6 hafta sonra işlerine geri dönerler.

Radikal Retropubik Prostatektomi Sonuçları

Orta ile düşük riskli ve kanserin prostatın dışına yayılmadığı hastalar için, kanserin beş yıl içinde tekrarlamama olasılığı yüzde 90’dır. Bu rakam, kanser prostatın dışına yayılmışsa, meni keseciklerine de girmişse veya ameliyat sırasında lenf düğümlerinde bulunduğu görülmüşse, azalmaktadır. Kanserin yayılmış olma olasılığı varsa, ek tedavi gerekebilir.

Yan Etkiler

Zaman zaman, ameliyattan önce idrarlarını iyi kontrol edebilen (hiçbir sorun yaşamayan) erkekler, ameliyattan sonra ani hareketlerde damlalar şeklinde idrar kaçırma yaşayabilmektedir. Bu durumda, bir üriner ped kullanmak gerekli olabilir. İdrar kontrolünün, ameliyattan bir yıl sonra erkeklerin yüzde 90’ından fazlasında tam olarak sağlanacağı bilinmelidir. Yaş ile de yakın ilgisi olan bu durumun, genellikle hastaların büyük kısmında, üç ay içinde ped kullanmanın gerekmeyeceği bir seviyeye gerilediği söylenmelidir.

Ereksiyon olma yeteneği anlamına gelen erektil fonksiyon, ameliyattan sonra hastaların ciddi bir kısmında gerilediği halde, yaklaşık bir yıl içerisinde ilaç desteği ile birlikte hastaların yüzde 80’inde geri kazanılmaktadır. Bu oran bir dizi faktörden etkilenir. Bunlar arasında;

  • Hastanın yaşı
  • Ameliyattan önceki erektil fonksiyon kalitesi
  • Cerrahın deneyimi
  • Hastanın ereksiyon kabiliyetini kısıtlayabilecek diğer hastalıklar
  • Tek ya da çift taraflı olarak kavernöz sinirlerin ameliyat sırasında korunup korunamadığı gibi etkenler vardır.

 

 

prostat ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir