Lutesyum PSMA tedavisi nedir?

Lutesyum PSMA tedavisi nedir?

Lutesyum PSMA Tedavisi metastaz yapmış prostat kanseri olan hastalar için kullanılan bir yöntemdir. Lutesyum tedavisi, tümörün boyutunu azaltarak, büyüme ve yayılmasını durdurmayı ve kemik ağrıları gibi neden olduğu şikayetleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Bu tedavi, çoğunlukla ileri seviye prostat kanseri ve uygulanan diğer tedavilere cevap alınamadığı zamanlarda kullanılır. Kimi hastalarda lütesyum tedavisi hastalığı uzun süre kontrol altında tutabilir.

Lutesyum-177 PSMA Tedavisi Prensibi

PSMA, prostat hücrelerinin yüzeylerinde bulunan protein türlerinden birisidir. Prostat kanserli hücreler ve metastaz yaptıkları hücrelerde artan miktarda bulunur. Lutesyum PSMA tedavisi, kanser bulunan hücrelere bağlanan Lutesyum-177 adındaki yüksek enerjili radyoaktif maddelerle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile kanser hücrelerinin tahrip edilmesi amaçlanmıştır. PSMA molekülü, radyasyonun tümörün bulunduğu bölgelere taşınması ve sağlam organların radyasyondan en az oranda etkilenmesi için bir araç görevi görür.

Lutesyum Tedavisi Güvenli mi?

Bu tedavide radyasyon kullanılarak kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Lutesyum-177 PSMA esas olarak tümör hücrelerini hedef almaktadır, ancak PSMA, prostat bezi ve kanser hücrelerinin yanı sıra tükrük bezleri, gözyaşı bezleri, böbrekler ve ince bağırsakta da bulunmaktadır. Bu sebeple bu bölgeler de bir miktar radyasyona maruz kalabilir. Bu tip tedavilerin yan etkileri, ağız kuruluğu, yorgunluk ve kan hücrelerinin üretiminde kısa süreli bir düşüş olarak sıralanabilir. Radyasyonun sağlıklı olan dokulara bir zarar vermediğinden emin olmak için aralıklı olarak kan testleri yapılır.

Tedavinin Planlanması ve Tedavi Sonucu Beklentiler

Lutesyum-177 PSMA tedavisi genellikle diğer organ ve dokulara yayılmış (metastaz yapmış) kanserli hastalarda diğer tedavi seçenekleri tükendiğinde veya kemoterapi gibi diğer tedavi uygulamaları uygun olmadığı zamanlarda kullanılmaktadır. Standart süreç 2 ay ara ile 4-6 kez uygulama şeklindedir. Uygulama sayı ve aralığı hasta ve hastalığa göre değişebilir.

Tedavinin 3. gününde sintigrafi ile verilen radyoaktif maddenin vücut dağılımı değerlendirilmelidir.

Tedavi Sonucu Beklentiler;

Lutesyum Tedavisinden beklenen en büyük beklenti hastalığın ilerlemesinin durması ve hastanın şikâyetlerinin azalmasıdır. Uygun tedavi uygulandığında bu tedavinin % 50’den fazlasında hastanın tümör belirteçlerine (PSA) azalma ve hastalığın yaygınlığında azalma izlenmektedir.

prostat ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir