Radikal Prostatektomi Ameliyatı

Robotik Cerrahi ile Prostat Kanseri Ameliyatı

Radikal prostatektomi; prostat kanseri olan hastalarda, prostat bezini ve etrafını saran dokuları çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Genellikle seminal vezikülleri ve yakındaki bazı lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir.

Radikal prostatektomi yapılmadan önce doktorlar ilk olarak prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmeye çalışırlar. Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, bir cerrah (ürolog) birçok prostat kanseri yavaşça büyüdüğü için ameliyattan önce başka seçenekler de önerebilir. Bunlar arasında  radyasyon terapisi, hormon terapisi veya zaman içerisinde sadece prostat kanserinin gözlenmesi sayılabilir.

Radikal Prostatektomi Türleri

Prostat bezi, mesanenin hemen altında, rektumun önünde bulunmaktadır. Cerrahlar, radikal bir prostatektomi sırasında prostata ulaşmak ve çıkarmak için iki farklı yaklaşımdan birini seçmektedir. Bunlardan biri açık prostatektomi olarak bilinen geleneksel bir yaklaşımdır. Diğer yöntem daha yeni olan minimal invaziv cerrahidir. Radikal prostatektomide kullanılan iki minimal invaziv prosedür vardır: Laparoskopik prostatektomi ve robot yardımlı Laparoskopik prostatektomi.

Açık prostatektomi

Bu geleneksel radikal prostatektomi yönteminde, cerrah göbek deliğinin altına dikey olarak 20-22 cm’lik bir kesi açar. Radikal prostatektomi bu kesiden gerçekleştirilir.

Laparoskopik prostatektomi

Laparoskopik prostatektomide cerrahlar göbek boyunca birkaç küçük kesi açarlar. Kesiklere cerrahi aletler ve bir kamera yerleştirilir ve vücudun dışından ameliyat gerçekleştirilir. Cerrah tüm operasyonu bir video ekranında izler.

Robot yardımlı laparoskopik prostatektomi

Normal laparoskopik prostatektomide olduğu gibi karında küçük insizyonlar yapılır. Bir cerrah, vücudun dışından gelişmiş bir robotik cerrahi alet sistemini kontrol eder. Yüksek teknoloji ürünü bir arayüz, cerrahın radikal prostatektomi sırasında doğal bilek hareketlerini ve 3 boyutlu ekranı kullanmasını sağlar.

Riskler Nelerdir?

Ameliyatta küçük komplikasyonların oluşma riski vardır. Ameliyatın neden olduğu ölüm veya ciddi sakatlık oldukça nadirdir.

Penise giden önemli sinirler prostattan geçer. Nitelikli cerrahlar ameliyat sırasında bu sinirlerin çoğunu genellikle koruyabilir. Yinede, istemsiz sinir hasarından kaynaklanan komplikasyonlar ameliyat sonrası ortaya çıkabilirler. Bu komplikasyonlar;

  • Üriner inkontinans
  • Erektil Disfonksiyon

Nitelikli bir cerrah tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarda hastanın cinsel ve idrar fonksiyonlarını sürdürme şansı daha yüksektir.

Diğer komplikasyonlar;

  • Ameliyat sonrası kanama
  • İdrar sızıntıları
  • Kan pıhtıları
  • Enfeksiyon
  • Yara izi kalması
  • Kasık fıtığı
  • Üretranın daralması, idrar akışının engellenmesi

Erkeklerin %10’undan azı ameliyat sonrası komplikasyonları yaşamaktadır ve bunlar genellikle tedavi edilebilir ve kısa süreli komplikasyonlardır.

prostat ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir