Prostat Ameliyatı İçin Doğru Zaman Nedir?

Prostat-Ameliyatı-İçin-Doğru-Zaman-Nedir

Prostat hastalığı olan erkeklerin en çok düşündüğü konulardan birisi ameliyat olup olmama konusudur. Prostat ameliyatı olma kararı alan kişiler ise bunun içi doğru zamanın ne zaman olduğu konusunda kararsız kalabiliyorlar. Hastaların uzman hekimleri ile yaptıkları görüşmeler ışığında ameliyat zamanı belirlemeleri en doğru yöntem olacaktır.

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Murat BİNBAY‘ın prostat ameliyatı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarda prostat ameliyatı için doğru zaman tespiti konusunda ipuçları bulabilirsiniz.

Prostat Ameliyatı İle İlgili Soru Cevaplar

Hastalar ne zaman prostat ameliyatı olmalıdır?

Eğer, ilaç tedavilerine rağmen işeme şikayetleriniz devam ediyorsa; ilaç tedavilerine rağmen tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarınız veya idrardan ciddi kanama şikayetleriniz oluyorsa; veya size idrar yapamadığınız için sonda takılmışsa ameliyat olma zamanınız gelmiş demektir. Eğer ben daha da beklerim diyorsanız; sizi bekleyen durum idrar torbanızın ve böbreklerinizin bozulması olarak ortaya çıkacaktır ve ne yazık ki bu organlarımız bozulduğu zaman tedavileri çok mümkün değil.

Günümüzde prostatı ameliyatı için kaç tip yöntem var?

Kabaca prostat büyümesi için yapılan ameliyatları 2 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki işeme kanalından girilerek, prostatı içeriden kesilerek yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatların en bilineni TUR adı verilen ameliyattır. TUR ameliyatında aletin ucunda elektrikli bir tel kullanılarak prostat döner kesilir gibi kesilir.

Klasik TUR ameliyatında kullanılan elektrik enerjisinin sertleşme fonksiyonları üzerine yan etkisi daha fazla olduğu ve TUR sendromu denilen ciddi komplikasyonlara neden olabildiği için günümüzde TUR ameliyatlarında bipolar veya plazmakinetik denilen farklı enerjiler kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. İşeme kanalından girilerek yapılan ve prostatı buharlaştıran lazer yöntemleri vardır. Bu tekniklerde greenlight veya diod lazer gibi farklı enerji kaynakları kullanılır. Bir de büyük prostatlar için işeme kanalından girilip prostatın portakal soyar gibi soyulduğu Holmiyum enükleasyon yöntemi var.

İkinci ana başlık ise karından girilerek yapılan prostat büyümesi ameliyatlarıdır. Bunlar açık prostatektomi, laparoskopik basit prostatektomi ve robotik basit prostatektomi ameliyatlarıdır. Karından girilerek yapılan ameliyatlarda prostata ek olarak idrar torbası da kesilir ve bu ameliyatlarda kanama daha fazla olur (idrar kanalından girilerek yapılanlara göre). Bu yüzden bu tip ameliyatlar çok gerekmedikçe tercih edilmezler.

Bu ameliyatlar hakkında daha geniş bilgiyi prostatameliyati.com blog yazılarından elde edebilirsiniz.

murat binbay

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde hangi ameliyat yöntemi en iyisidir?

Ameliyat tekniklerinde eski yıllara göre oldukça ciddi ilerlemeler oldu. Eskiden açık prostat ameliyatları hastalarda ameliyat sırasında veya sonrasında en çok kanamaya neden olan ameliyatlar arasındaydı. Günümüzde yeni yöntemler sayesinde açık prostat ameliyatı gibi kanlı bir ameliyatı artık yapmıyoruz.

Hangi yöntem en iyisi sorusunun cevabına gelince; yeni yöntemlerin hepsinin artıları ve eksileri var, ameliyat edeceğimiz hastanın özellikleri var ve bir de ameliyatı yapacak cerrah var. Bazı ameliyat yöntemlerinde prostat boyutu çok önemli, örneğin 80 grama kadar olan prostatlar bir çok sistem ile sorunsuz olarak yapılır. Hastanın ameliyat esnasında kan sulandırıcı kullanmasına devam etmesini gerektirecek bir durum varsa, lazer tedavilerini ön planda düşünmeliyiz.

Eğer hastamız anestezi alamıyorsa (genel veya spinal) o zaman lokal anestezi ile yapılabilen ameliyatları düşünmeliyiz. Birde cerrah faktörü var tabii, ameliyatı yapacak kişinin alışkanlıkları hangi ameliyat tipinde tecrübeli olduğu önemli, örneğin TUR ameliyatında tecrübesiz bir cerrah 40 grama kadar olan prostatı sorunsuz tedavi edebilirken, tecrübeli cerrah aynı yöntemle 120 grama kadar olan prostatları tedavi edebilir. Sonuç olarak en iyi prostat ameliyatı yerine “hasta ve ameliyatı yapacak üroloji uzmanı için en uygun prostat ameliyatı” tanımını kullanmak daha doğru olur.

Bu saydıklarınız dışında ameliyat başarısını etkileyen faktörler var mıdır?

Ameliyathanenin sterilizasyonu ve aletlerin bakımının tam olması önemli faktörler. Mesela çok iyi ameliyat yapsanız da, yaptığınız aletin bakımı yapılmamışsa ve elektrik kaçağı olursa hasta için çok nahoş sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine son zamanlarda gazetelerin gündeminde yer alan sarf malzemelerin tek sefer kullanımı konusu var.

Eğer aletin bıçakları her ameliyat için değiştirilirse çok daha etkin bir ameliyat ortaya çıkar. Tabii her şeyi mükemmel yapmaya çalıştığınızda bunun bir de mali karşılığı oluyor.

Mesela sizin gibi tüm yöntemleri başarıyla uygulayan tecrübeli bir ürolog için, en çok tercih ettiğiniz prostat ameliyatını sorsak?

120 gramın altında prostatı olan ve ameliyat sırasında kan sulandırıcı kullanmayan hastalarda benim ilk tercihim Plazmakinetik denilen prostat ameliyatıdır. Eğer hasta kan sulandırıcı kullanıyorsa ve prostatı 80 gramın altındaysa greenlight lazer ile prostatı buharlaştırmayı uyguluyorum.

Hastanın prostatı 120 gramdan fazlaysa Holmiyum lazer ile prostat enükleasyon ameliyatının başarısı tartışılmaz. Eğer prostat ile beraber idrar torbasındaki bir bozukluğunu da düzeltmem gerekirse bu durumda robotik cerrahiden faydalanıyorum. Yani her hasta için aynı yöntemi önermek doğru değil.

prostat ameliyatı iletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir