Prostat Kanseri Araştırmaları ve Klinik Gelişmeler

Prostat Kanseri Araştırmalarındaki Gelişmeler

İçindekiler

Dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalar, prostat kanserinin nasıl önleneceği, tespit edileceği ve tedavi edileceği konusundaki anlayışımızı geliştirmek için çalışıyor. Prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin çoğu uzun bir süre daha yaşamlarına devam etmektedir. Ancak hastalığın tüm aşamalarında bireyler için en iyi tedavileri seçme konusunda zorluklar da devam etmektedir.

Bu içeriğimizde, yakında daha iyi birer tedaviye dönüşebilecek klinik gelişmeler, tedavide ilerlemeyi hızlandıran programlar ve son çalışmalardan elde edilen araştırma bulguları dahil olmak üzere prostat kanseri hakkındaki en son araştırmalardan bazılarına bakacağız.

Yüksek Risk Altındaki Erkekler için Erken Teşhis Çalışması

Bazı kalıtsal genetik özelliklere sahip erkekler prostat kanseri geliştirme riski altındadır. Bu tür özelliklerin örnekleri, kalıtsal BRCA gen mutasyonlarını ve Lynch sendromunu içerir. Prostat kanseri için yüksek genetik riske sahip erkeklerin ne zaman veya nasıl taramadan geçeceğine dair net bir kılavuz yoktur.

Prostat kanseri araştırmaları, prostat kanseri hastalığının ne sıklıkla ve ne kadar erken ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yüksek risk altındaki erkeklerde prostatın manyetik rezonans görüntülemesini (MRI) kullanıyor. Ayrıca, bu tür erkeklerde düzenli taramaların, kanseri vücudun başka bir yerine yayılmadan (metastaz) önce erken tespit edip edemediğini test ediyorlar.

Prostat Kanseri Teşhisi

Prostat kanseri için biyopsilerin iyileştirilmesi

Geleneksel olarak prostat kanseri, doku örnekleri toplamak için transrektal ultrason (TRUS) görüntüleme rehberliğinde prostat bezine birkaç yerden sokulan iğneler kullanılarak teşhis edilir. Bu yaklaşıma sistematik biyopsi denir.

Bununla birlikte, ultrason genellikle kanserin prostat içindeki yerini göstermez. Esas olarak biyopsi iğnelerinin beze güvenli bir şekilde girmesini sağlamak için kullanılır. Bu nedenle, ultrason rehberliği kullanan biyopsi örnekleri, kanseri tamamen gözden kaçırabilir veya yüksek dereceli, potansiyel olarak daha agresif kanser alanlarını tespit edemeden düşük dereceli kanser vakalarını tanımlayabilir.

Sadece düşük dereceli kanseri gösteren sistematik bir biyopsinin yüksek dereceli bir kanseri gözden kaçırmış olabileceğinden endişe duyan bazı doktorlar, ameliyat veya radyasyon önerebilir.

MRI ve ultrason kullanımı: Bilim insanları, daha doğru prostat biyopsileri için manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) TRUS ile birleştiren bir prosedür geliştirdiler. MRI, prostat bezi içindeki potansiyel kanser alanlarını belirleyebilir, ancak gerçek zamanlı görüntülemenin prostat biyopsisine rehberlik etmesi için pratik değildir. MRI hedefli biyopsi olarak bilinen yeni prosedür, bir MRI görüntüsünü ultrason görüntüsü ile birleştirmek için bilgisayarları kullanır. Bu, doktorların MRI’de görülen olası kanser alanlarını biyopsi yapmak için ultrason rehberliğini kullanmasını sağlar. MRI hedefli biyopsiyi sistematik biyopsi ile birleştirmenin, yüksek dereceli prostat kanseri tespitini artırırken, ilerlemesi muhtemel olmayan düşük dereceli kanserlerin tespitini azaltabileceği görüşmüştür.

Makine öğrenimini test etme: Araştırmacılar, prostat MRI ile biyopsi yapılması gereken şüpheli alanları daha iyi tanımak için yapay zekâ (AI) olarak da adlandırılan makine öğreniminin kullanımını test ediyorlar. AI ayrıca prostat kanseri uzmanı olmayan patologların prostat kanseri derecesini doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmektedir. Kanser derecesi, aktif sürveyansa karşı tedavi ihtiyacını belirlemede en önemli faktördür.

Görüntüleme ve PSMA kullanarak küçük miktarlarda prostat kanseri bulma

Araştırmacılar, tekrarlayan prostat kanseri tanısını iyileştirmek için yeni görüntüleme teknikleri geliştiriyorlar. Prostata özgü membran antijeni (PSMA) adı verilen bir protein, büyük miktarlarda ve neredeyse yalnızca prostat hücrelerinde bulunur. Bilim adamları, PSMA’ya bağlanan bir molekülü PET tarama görüntülemesinde kullanılan bir bileşiğe kaynaştırarak, normal görüntüleme ile tespit edilemeyecek kadar küçük prostat kanseri birikintilerini görebildiler. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), prostat kanserli erkeklerin PET görüntülemesinde kullanım için bu tür iki bileşiği onayladı.

Bu tür testler hala deneyseldir. Ancak çok küçük miktarlarda metastatik prostat kanserini tespit etme yeteneği, doktorların ve hastaların daha bilinçli tedavi kararları vermesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir erkeğe ilk tanı konulduğunda metastatik kanser bulunursa, kanser zaten yayılmış olduğu için ameliyata bir alternatif seçilebilir. Veya doktorlar, prostatta veya metastatik hastalıkta kanser nüksetmesini daha erken tedavi edebilir ve bu da daha iyi hayatta kalma oranı demektir.

Cancer Moonshot℠ kapsamında çalışan araştırmacılar, PSMA-PET görüntülemenin kanserin tekrarlama riski yüksek olan erkekleri de tespit edip edemediğini test ediyor. Bu tür görüntüleme, teşhisten sonra kimin cerrahiye ek olarak radyasyon tedavisi gibi daha agresif bir tedaviye ihtiyacı olduğunu tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Prostat Kanseri Tedavisi

Vücudun başka yerlerine yayılmamış kanserde uygulanan prostat kanseri tedavileri şunları içeriyor: hormon tedavisi ile veya hormon tedavisi olmadan cerrahi işlem, radyasyon tedavisi, aktif gözetim.

Prostat kanseri için hormon tedavisi

Son birkaç yılda, ilerlemiş veya metastatik prostat kanseri için hormon tedavisine yönelik birkaç yeni yaklaşım, klinik kullanım için onaylanmıştır.

Başlangıçta standart hormon tedavisiyle tedavi edilebilen birçok prostat kanseri, zamanla dirençli hale gelir ve bu da yok edilmeye dirençli prostat kanseri (CRPC) ile sonuçlanır. Üç yeni ilacın CRPC’li erkeklerde sağ kalımı uzattığı gösterilmiştir. Üçü de CRPC’yi yönlendiren hormonların etkisini bloke eder:

  • enzalutamid (Xtandi)
  • abirateron (Zytiga)
  • darolutamid (Nubeqa)

Bu ilaçlar için sağ kalım yararı, erkeklerin daha önce kemoterapi alıp almadığına bakılmaksızın görülmüştür.

Bilim adamları, metastatik CRPC’li erkeklerde yeni tedaviler ve ilaçlar ile mevcut tedavilerin yeni kombinasyonlarını araştırmaya devam ediyor.

İmmünoterapi: prostat kanseri aşıları

İmmünoterapiler, prostat kanseri ile savaşmak için bağışıklık sisteminin gücünü kullanan tedavilerdir. Bu tedaviler ya bağışıklık sisteminin kansere doğrudan saldırmasına yardımcı olabilir ya da bağışıklık sistemini daha genel bir şekilde uyarabilir.

Aşılar ve kontrol noktası inhibitörleri, prostat kanserinde test edilen iki tip immünoterapidir. Tedavi aşıları, bağışıklık sistemini bir tümörü tanıması ve ona saldırması için uyaran enjeksiyonlardır.

Sipuleucel-T (Provenge) adı verilen bir tür tedavi aşısı, metastatik CRPC’den çok az semptomu olan veya hiç semptomu olmayan erkekler için onaylanmıştır.

İmmünoterapi: prostat kanseri için kontrol noktası inhibitörleri

Bir bağışıklık kontrol noktası inhibitörü, bağışıklık hücreleri üzerindeki proteinleri bloke ederek bağışıklık sistemini kanser hücrelerini öldürmede daha etkili hale getiren bir ilaç türüdür.

Pembrolizumab (Keytruda) adı verilen bir kontrol noktası inhibitörü, prostat kanserleri de dahil olmak üzere spesifik genetik özelliklere sahip tümörlerin tedavisi için onaylanmıştır. Pembrolizumab, metastaz yapmış ve çok sayıda genetik mutasyona sahip herhangi bir tümör için de onaylanmıştır.

Ancak nispeten az sayıda prostat kanseri bu özelliklere sahiptir ve genel olarak prostat kanseri, kontrol noktası inhibitörleri ve CAR T hücre tedavisi gibi diğer immünoterapilerle tedaviye büyük ölçüde dirençli olmuştur.

Bağışıklık sisteminin prostat tümörlerini tanımasına ve bağışıklık hücrelerinin prostat tümörü dokusuna nüfuz etmesine yardımcı olacak yollar bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Çalışmalar, immünoterapi ilaçlarının kombinasyonlarının veya diğer tedavi türleri ile verilen immünoterapi ilaçlarının prostat kanseri tedavisinde tek başına immünoterapilerden daha etkili olup olamayacağına bakıyor.

Prostat kanseri için PARP inhibitörleri

PARP inhibitörü, hücrelerde PARP adı verilen bir enzimi bloke eden bir maddedir. PARP, hasar gördüğünde DNA’nın onarılmasına yardımcı olur. Bazı prostat tümörleri, DNA hasarını onarma yeteneklerini sınırlayan genetik kusurlara sahiptir. Bu tür tümörler PARP inhibitörlerine duyarlı olabilir.

İki PARP inhibitörü, olaparib (Lynparza) ve rucaparib (Rubraca), prostat kanseri metastaz yapmış ve hastalığı standart hormon tedavilerine yanıt vermeyi bırakmış bazı erkekler için onaylanmıştır.

Hedefe yönelik radyasyon tedavisi ve PSMA

Bilim insanları ayrıca prostat kanserini görüntülemek için test edilen aynı protein olan PSMA’ya dayalı hedefli tedaviler geliştiriyorlar. Tedavi için, PSMA’yı hedefleyen molekül, kimyasal olarak bir radyoaktif bileşiğe bağlanır. Bu yeni bileşik, vücuttaki prostat kanseri hücrelerini potansiyel olarak bulabilir, bağlayabilir ve öldürebilir.

Yakın tarihli bir klinik deneyde, PSMA hedefli bir ilaç alan ileri prostat kanseri olan erkekler, standart tedaviler alanlara göre daha uzun yaşadılar. Devam eden klinik deneyler, prostat kanserinin erken evrelerinde olan hastalarda ve PARP inhibitörleri ve immünoterapi gibi hedefe yönelik tedaviler dahil olmak üzere diğer tedavilerle kombinasyon halinde PSMA hedefli ilaçları test etmektedir.

Prostat Kanseri İçin Kişiselleştirilmiş Klinik Deneyler

Araştırmalar, prostat kanserleri geliştikçe ve ilerledikçe meydana gelen genetik değişiklikler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarıyor. Erken evre prostat kanserinin diğer kanser türlerine kıyasla nispeten daha az genetik değişikliği olmasına rağmen, araştırmacılar metastatik prostat kanserlerinin vücuda yayıldıkça genellikle daha fazla mutasyon geliştirdiğini öğrendiler.

Bu mutasyonlar, metastatik prostat kanserli erkekleri yeni ilaçlarla ilgili klinik denemeleri için aday yapabilir. Bu tür denemeler, katılımcıları kanserin vücudun neresinde ortaya çıktığına değil, kanserlerinde bulunan mutasyonlara dayalı olarak kaydeder. National Cancer Institude (NCI)’ın bir çalışmasında, ileri evre prostat kanseri olan erkeklerin yüksek bir yüzdesinde, araştırma ilaçları ile potansiyel olarak hedeflenebilecek mutasyonlar görülmüştü.

prostat ameliyatı iletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir