Prostat Kanseri Tedavi Seçenekleri

Prostat-Nedir-Prostat-Rahatsızlıklarının-Belirtileri-Nelerdir

Prostat kanseri tedavi seçenekleri değerlendirme ve doğru seçeneği belirlemek için hem ürologlarla hem de radyasyon onkologlarıyla konuşmalısınız. Prostat kanseriniz tanı anında yayılmışsa, kemoterapi hakkında konuşmak için bir tıbbi onkoloğa da ihtiyacınız olacaktır. En önemli şey seçeneklerinizi gözden geçirmek ve yaşam tarzınıza, inançlarınıza ve değerlerinize en uygun kararı vermektir.

Prostat Kanseri Tedavi Seçenekleri: Aktif Gözlem

Bazı hastalar, çok yavaş büyüyecekleri umuduyla, prostat kanseri için hiçbir tedavi almamayı tercih ediyor. Herhangi bir terapiden kaçınarak, ameliyat, radyasyon veya hormonlarla birlikte gelen yan etkilerden kaçınırlar. Aktif gözlem; küçük, düşük dereceli tümörlü, yavaş yükselen PSA’lar ve diğer birçok tıbbi problemi olan yaşlı erkekler için uygundur. Kanser büyük veya yüksek dereceli olmadığı sürece, yaşam süresi 10 yıldan az olan hastalarda aktif gözetim düşünülebilir. Dikkatli bekleyişe girmeyi tercih eden erkeklerin her 6 ayda bir PSA, her 12 ayda bir DRE yapması ve her 12 ayda bir tekrarlayan bir biyopsi yapması gerekir. Bununla birlikte, klinik durumdaki hangi değişikliğin aktif tedaviye başlaması gerektiği hiçbir zaman net değildir. Ayrıca, tümör ilerlediyse, artık küratif tedavi için uygun olmayabilir.

Cerrahi

Cerrahi, prostat kanserli erkekler için yaygın bir tedavi şeklidir. Ameliyat, tüm kanseri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla prostatın tamamının çıkarılması ile tedavi gerçekleştirmeyi amaçlar. Prostat kanseri için cerrahi tedavi denemesi genellikle erken evre prostat kanserlerinde uygulanır. Bununla birlikte, bazen ileri evre prostat kanserlerinde semptomları hafifletmek için ameliyat kullanılabilir.

Prostat kanseri için en yaygın cerrahi prosedür radikal bir prostatektomidir. Radikal prostatektomi, tüm prostat bezinin, mesaneyi penise (üretra) bağlayan tüp etrafından çıkarıldığı ameliyat türüdür. Bu ameliyat retropubik yaklaşım ve perineal yaklaşım olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Retropubik yaklaşım, alt karın bölgesinde yapılan insizyonun, perineal yaklaşım ise insizyonun skrotum ve anüs arasında yapıldığı anlamına gelir. Retropubik bir yaklaşım sırasında sıklıkla cerrah, bölgedeki bazı lenf düğümlerini kaldıracak ve bir patolog tarafından kanser belirtileri açısından hızlıca incelenmesini sağlayacaktır. Eğer düğümlerin kanseri varsa, o zaman cerrah işleme devam etmeyecektir. Günümüzde çoğu ameliyatta retropubik bir yaklaşımın kullanılmasının ana nedeni budur.

Radikal prostatektomiler, hayati tehlike arz eden komplikasyonları olmasına rağmen çok güvenli ameliyatlardır; Ancak, bazı yan etkilerle karşılaşma riski vardır. Hem idrar kaçırma hem de iktidarsızlık bu prosedürle sıklıkla ilişkilidir. Bazen, özellikle düşük dereceli ve daha küçük kanserlerde, sinir koruyucu prostatektomi yapılabilir. Bu tip prostatektomi işleminden sonra iktidarsız olma riski azaltılabilir. İktidarsızlık ve idrar kaçırma riski yaşla birlikte artar; Bu nedenle genç erkeklerin sıklıkla ameliyat olması, yaşlı erkeklerde radyasyon olması önerilmektedir. Cerrahınızın yeteneği ayrıca radikal bir prostatektomi sırasında bu yan etkilere sahip olma şansınızı da etkiler.

Radyasyon

Prostat kanseri genellikle radyasyon tedavisi ile tedavi edilir. Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili (x-ışınlarına benzer) ışınları kullanır. Radyasyon prostat kanserinin çeşitli aşamalarında kullanılır. Radyasyon, anestezi riskini göze alamayan hastalarda ameliyattan kaçınmaya yardımcı olur. Radyasyon genellikle erken evre prostat kanseri durumunda yaşlı hastalara sunulur, çünkü yan etki profili yaşlılarda ameliyattan daha uygun olabilir. Radyasyon cerrahiye benzer iktidarsızlık oranlarına sahip olabilir, ancak idrar tutamama riski çok düşüktür. İktidarsızlık, radyasyon tedavisinden aylar, yıllar sonra, yan etkilerin hemen meydana gelme eğiliminde olan ameliyatın aksine gelişir. Radyasyonun diğer yan etkileri arasında idrar sıklığı ve aciliyet ile birlikte mesane ağrısı ve ishal veya rektal kanamaya neden olabilen mesane irritasyonu vardır.

Hormonal Yoksunluk Tedavisi

Prostat kanseri için tedavi seçenekleri arasındaki bir diğer yöntem hormonal yoksunluk tedavisidir. Hem normal prostat dokusu hem de prostat kanserleri, büyümek ve çoğalmak için androjen denilen erkek cinsiyet hormonlarına bağlıdır. Testosteron prostat bezi için çok önemli bir androjendir. Erkekler testislerinde androjen yaparlar. Prostat kanserini tedavi etmenin yollarından biri  androjenleri vücuttan çıkarmak, böylece kanserin küçülmesini ve daha yavaş büyümesini sağlamaktır. Buna androjen yoksunluğu tedavisi (ADT) denir. Androjenleri kaldırmanın birkaç farklı yolu vardır:

  • Orciektomi: Bir erkeğin testislerinin çıkarılması.
  • İlaçlar:
    • LHRH agonistleri: androjen üretimini engeller.
    • Anti-androjenler: androjen reseptörlerini bloke eder.
    • Östrojen / DES.

Kemoterapi

Prostat kanseri için tedavi seçenekleri yöntemlerinden biriside kemoterapidir. Kemoterapi, tüm vücuda yayılan anti-kanser ilaçlarının kullanılmasıdır. Prostat kanseri için kemoterapi genellikle sadece hormonal tedaviye cevap vermeyen çok gelişmiş kanserler için ayrılmıştır. Prostat kanseri için kullanılabilecek birkaç kemoterapi ilacı vardır ve bunlar sıklıkla kombinasyonlarda kullanılır. Prostat kanseri tedavisinde kullanılan yaygın ilaçlar arasında kortikosteroidler (prednisone) ile birlikte docetaxel ve cabazitaxel bulunur. Metastatik prostat kanseri, abirateron, enzalutamid ve mitoksantron dahil ek tedavilerle tedavi edilebilir.

İmmünoterapi , kanserle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır. İki immünoterapi ilacı, sipuleucel-T ve pembrolizumab dır. Prostat kanserli bazı hastaların tedavisinde kullanılabilir. Sipuleucel-T (Provenge), kanser artık hormonal tedavilere cevap vermediğinde metastatik prostat kanserinin tedavisi olarak 2010 yılında onaylandı. Beyaz kan hücrelerini aktif etmek için hastanın kendi beyaz kan hücrelerinin belirli bir türünün toplanmasını ve prostat kanseri hücrelerinde bulunan prostatik asit fosfataz (PAP) adı verilen bir protein ile birleştirilmesini içeren bir immünoterapi şeklidir. Hücreler daha sonra, kan transfüzyonuna benzer bir işlemde yaklaşık 3 gün sonra hastaya geri verilir. Pembrolizumab, mikro uydu dengesizliği yüksek (MSH) / yanlış eşleşmiş onarım eksikliğine (dMMR) sahip olan prostat kanserlerinde gösterilir. Sağlayıcınız tümörünüzü bu anormallik için test edecek.

prostat ameliyatı iletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir