Prostat Kanseri Ameliyatları ve Maliyetleri

Prostat Kanseri Ameliyatları ve Maliyetleri


Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Prostat kanseri prostat içine sınırlıysa, sadece ameliyat ile bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Eski yıllarda, prostat kanseri prostat dışına yayıldığı düşünüldüğünde veya uzak yerlere metastaz yaptığında hastaya ameliyat yapılmazdı. Son zamanlarda prostat kanseri tedavisi tamamen değişti.

Günümüzde prostat kanseri tedavisi üroloji uzmanı, medikal onkolog ve radyasyon onkologundan oluşan bir ekip ile yapılmaktadır. Bu tedavinin önemli bir aşamasını da prostat kanseri ameliyatı oluşturmaktadır. Hastanın genel durumu göz önüne alınarak; prostat kanseri prostat dışına çıksa veya sınırlı sayıda metastaz yapsa (<5) dahi, prostat kanseri ameliyatı yapılabilmektedir.

Prostat kanseri ameliyatına radikal prostatektomi adı verilir. Bu ameliyatta prostat, prostat etrafındaki salgı bezleri “V. Seminalis”, ve sperm kanallarının bir kısmı çıkarılır. Prostat etrafındaki ana damarların altında ve üstünde bulunan lenf bezleri temizlenir. Prostat her tarafından sertleşmeyi sağlayan sinirler, idrar tutmayı sağlayan kaslar ile çevrilidir (bu önemli yapılar prostata yapışıktır). Bu tabakaların üstü ise damardan zengin bir ağ ile çevrilidir. Yani prostatı teknik olarak çıkarmak oldukça zordur.

Prostat kanseri ameliyatı için 5 ana nokta hedeflenmektedir.

1) Prostat kanseri tam olarak temizlensin ve mümkün olduğu kadar fazla lenf dokusu çıkarılması

2) Prostat kanseri ameliyatı sonrası hasta idrar kaçırmasın

3) Sertleşme fonksiyonu normal olan hastaların prostat kanseri ameliyatı sonrası sertleşme fonksiyonlarının korunması

4) Prostat kanseri ameliyatı sırasında veya sonrasında kanama olmaması

5) Prostat kanseri ameliyatı sonrası hastanın ağrı duymaması

Prostat kanseri ameliyatı çeşitli tekniklerle yapılabilmektedir. Bu teknikler;

> Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı 

> Laparoskopik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı 

> Açık cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı 

Hangi tip ameliyat yapılacak olursa olsun, bu ameliyatları yapacak cerrahların yetenekli, bilgili ve bu ameliyatlarda tecrübeli olması gerekmektedir. Robotik cerrahi bile olsa ameliyatı robot yapmaz. Robotik cerrahi konusunda deneyimli olan cerrah robotik cerrahi sistemini kullanarak ameliyatı yapar. Bir robotik cerrahın radikal prostatektomi ameliyatını iyi bir şekilde yapması için 250 den fazla robotik vaka yapması gerekmektedir.

Günümüzde prostat kanseri ameliyatı hedeflerini sağlayan en iyi teknik robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı dır. Radikal prostatektomi ameliyatında prostat çıkarılırken “kanser kalmayacak kadar prostata uzak  ama prostata yapışık olan dokuları hasarlamayacak kadar prostata yakın gitmek” gerekir. Bunu yapabilmek için prostatı çevreleyen dokuları kanamasız bir ortamda, çok iyi bir şekilde görmek gerekir. Elimizle bu ince dokulararı ayıracak kadar kibar aletlerin olması sonuçlarımızı iyileştirir. Bunları yapabileceğimiz prostat kanseri ameliyatı “robotik cerrahi” ile yapılan ameliyattır.

Deneyimli robotik cerrahın yaptığı prostat kanseri ameliyatı nda, kanama olmaz, kanser tam olarak temizlenir. Ameliyat sonrası hastada kalıcı idrar kaçırma olasılığı %5’tir. Eğer çift taraflı sertleşmeyi sağlayan sinirler korunursa hastaların %70’inde sertleşme fonksiyonları geri döner.

Prostat kanseri için yapılan ameliyat (Radikal Prostatektomi) yöntemleri:

prostatameliyati

prostat ameliyatı iletişim

Prostat Kanseri Ameliyatları ve Maliyetleri” için 2 yorum

  1. Benim paşa 5,26 idrar kaç8rma yanma ve ara sıra hafif bazlı kanama oluyor idrar yaptıktan sonra göbekten sağ ve sol husyelere inen ağrı da oluyor amaliyat 9lmam gerekirmi¿?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir