prostat ameliyatı iletişim
Prostat Kanseri Tedavisinde Son Gelişmeler

Prostat Kanseri Tedavisinde Son Gelişmeler

Prostat kanseri tedavisinde son gelişmeler için tedaviler üzerine çalışan onkologlar ve araştırmacılar, deneyler ve klinik araştırmalar yoluyla veri toplamaya devam ediyor, ancak yeni gelişmelerin standart tedavilerin bir parçası haline gelmesi yılları alıyor. Son birkaç yıl içinde, prostat kanseri hastaları için…

Lazer Tedavisi ve Prostat Kanseri

Lazer Tedavisi ve Prostat Kanseri

Lazer tedavisi iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan yaygın bir tedavi seçeneğidir. Prostat dokusunu kesmek veya buharlaştırmak için yoğun ışık kaynağı olan lazerler kullanır. Lazerden gelen ısı, kan damarlarını kapatmak için kullanılır. Bu nedenle bu tür ameliyatlarda az miktarda kan kaybedilir….

HoLEP Ameliyatı ile Prostat Tedavisi

HoLEP Ameliyatı ile Prostat Tedavisi

İyi huylu prostat büyümesinde Holmium Lazer (HOLEP) yöntemi son dönemin en çok tercih edilen yöntemidir. HoLEP ameliyatı büyük prostatı olan hastaları endoskopik olarak tedavi edilen, açık cerrahiye alternatif olarak ortaya çıkan bir cerrahi yöntemdir. Prostat büyüklüğü 60 gramdan fazla ise…

Prostat Kanseri Ameliyatları ve Maliyetleri

Prostat Kanseri Ameliyatları ve Maliyetleri

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Prostat kanseri prostat içine sınırlıysa, sadece ameliyat ile bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Eski yıllarda, prostat kanseri prostat dışına yayıldığı düşünüldüğünde veya uzak yerlere metastaz yaptığında hastaya ameliyat yapılmazdı. Son zamanlarda prostat kanseri…

Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT)

Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT)

Prostat transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT), prostat dokusunun işeme kanalını kapatan parçalarını yok etmek için mikrodalga enerjisini kullanan endoskopik (kapalı) bir yöntemdir. Prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. TUMT’ in amacı prostat hacmini…

Transüretral İğne Ablasyon (TUNA)

Transüretral İğne Ablasyon (TUNA)

Prostatın transüretral iğne ablasyonu (TUNA), prostat dokusunun sertleşmesi için ısıyı kullanan minimal invaziv tedavi yöntemidir.  Bu işleme koagülasyon denir.  Prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. TUNA’nın amacı prostat hacmini azaltmak ve semptomları…

Prostatik Stentler

Prostatik Stentler

Prostatik  stentler  idrar akışını sağlamak için üretra açıklığını sağlarlar . Stentler, ameliyat için uygun olmayan erkekler için önerilir. Kalıcı bir sonda yerine kullanılırlar. Stent Nasıl Yerleştirilir? Stent  doktor ofisinde yada kliniğinde  lokal anestezi altında yerleştirilebilir. Stentler mesaneye gelene kadar üretra…

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

TURP, iyi huylu prostat büyümesinin standart cerrahi tedavisidir. Amaç prostatın semptomlara neden olan kısmını çıkarmaktır. Bu operasyon , alt karın bölgesinde bir kesi yapmadan idrar yolu ile(kapalı) yapılır. Bu tür cerrahi, minimal invaziv tedavi olarak bilinir. TURP’u ne zaman düşünmeliyim?…